En av Sveriges äldsta begravningsbyråer

Röstånga Begravningsbyrå har drivits av familjen Karlsson sedan 1989 då paret Mikael och Marie övertog rörelsen. Byrån har funnits sedan 1860 då den startades i Ask. Det var familjen Hultén som drev verksamheten i flera generationer och den är idag en av Sveriges äldsta begravningsbyråer.

Parallellt med byrån drev då Marie en blomsterhandel och Mikael arbetade inom verkstadsindustrin. Begravningsverksamheten var en bisyssla, men har sedan många år tillbaka
varit ett heltidsjobb för dem båda. Idag är man ett familjeföretag genom att sonen
Simon också arbetar här. De senaste 10-15 åren har man expanderat och idag har företaget 6 anställda på 6 kontor, från Svedala och Malmö i söder till Röstånga i norr. Timanställda förstärker när behoven så kräver.
– Vi har köpt upp andra begravningsbyråer av samma skäl som det sker sammanslagningar inom många andra branscher, säger Mikael. De små enheterna bär sig helt enkelt inte ekonomiskt. Att vi funnits i Röstånga så länge innebär att vi har god lokal- och personkännedom. Vi känner släkterna häromkring, vilket är en stor fördel.

Olika roller

Begravningsentreprenören har flera roller. Han bör ha känsla för hur man skriver och utformar dödsannonser, komponerar blomsterarrangemang på bästa sätt och förstå vilken musik som passar till begravningen. Han skall på ett lugnt och tryggt sätt kunna leda begravningen. En känsla för ceremonin som helhet innebär också att de enskilda delarna skall passa ihop. Begravningsentreprenören måste således vara mångsidig och kunna hantera människor som behöver hjälp med allt detta.
– Om man passar som begravningsentreprenör beror nog mycket på hur man är som person, reflekterar Mikael när vi diskuterar hur det var för honom när han började i branschen för 27 år sedan. För de anhöriga får man också vara något av en psykolog, det är ju en sorgeprocess som påbörjats och då behöver man inte bara hjälp med det praktiska, utan även stöd på ett mänskligt plan.

Tillgänglighet

För Mikael innebär arbetet som begravningsentreprenör ett speciellt förhållningssätt.
– Vi är tillgängliga dygnet runt för att ta emot anmälan om dödsfall. Inledningsvis ger vi de anhöriga de råd som krävs för stunden. Det beror på omständigheterna kring dödsfallet huruvida det finns akuta arbetsuppgifter för oss, förklarar Mikael. Men att vara förberedd på att få rycka in när som helst gör att jobbet blir en livsstil, närmast ett kall. Man måste hjälpa människor när de behöver ha hjälpen.

Röstånga begravningsbyrå är – tillsammans med 400 andra privata begravningsbyråer – medlemmar i SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Förbundet arrangerar regelbundet kurser för sina medlemmar, vilket gör att man hela tiden utvecklas och fördjupar sin kompetens. Med stöd från SBF kan man följa de trender som påverkar attityderna till begravningsceremonierna.

Borgerliga begravningar och QR-bricka

Begravningar har en historia knuten till kyrkans ritualer och sedvänjor. Det finns konventioner om hur gravstenar är utformade och förändringsbenägenheten har varit låg. Men förändringar i samhället har påverkat traditionerna.
– De borgerliga begravningarna ökar, säger Mikael. Vi är idag tre personer i företaget som är utbildade för dessa. En nyhet när det gäller gravstenar är en QR-bricka som man kan fästa på stenen. Man kan bygga upp en minnessida på webben som kan nås via en scanning av QR-koden. På webbsidan kan man ha foton och annan dokumentation om personen, vilket kan ge en mer inträngande minnesbild av henne. Brickan kan placeras diskret på stenen.

Livsarkivet

Begravningsbyrån tillhandahåller kostnadsfritt det så kallade Livsarkivet, ett dokument där man för sina anhöriga kan ange hur en begravning skall arrangeras. Man kan uttrycka sina önskemål om ceremonin: blommor, musik, gravsten, minnestexter med mera. Livsarkivet blir en vägledning som underlättar betydligt för de efterlevande.
– Att dokumentera sina tankar i Livsarkivet är något jag rekommenderar, säger Mikael. De efterlevande får veta ens önskemål och begravningen blir så som man vill ha den.

Även om tankar på begravningar är något som vi helst håller från oss så kommer de. För de flesta av oss blir det så att vi någon gång måste hantera dödsfall och efterföljande begravning av en nära anhörig. Det stöd som en begravningsbyrå då ger kan vara värt mycket.