AA i Klippan

AA – Anonyma Alkoholister – har funnits i Klippan sedan snart 25 år tillbaka. Organisationen har sitt ursprung i USA där Bill Wilson och Bob Smith, ”Bill & Bob”, som båda hade allvarliga alkoholproblem, upptäckte att de kunde hålla sig nyktra genom att hjälpa varandra.

Till Sverige kom AA 1956 och det finns idag uppemot 500 grupper i landet. Det centrala i AA:s filosofi är att man i en gemenskap kan hjälpas åt för att bemästra sina alkoholproblem.

Öppet hus

Under våren har AA I Klippan börjat med att ha öppet hus varje torsdag kl 18.00-19.30.
– Det är ett bra sätt för oss att presentera vår verksamhet för dem som är intresserade, säger en av AA:s representanter. De som har problem med alkohol eller deras anhöriga kan få en första kontakt med oss. Att för första gången besöka ett AA-möte kan vara jobbigt och då kan det vara bra att ha fått lite förhandsinformation på ett öppet möte. Det blir mindre avskräckande.

Regelbundna träffar

AA har haft lokaler på en del olika ställen i Klippan men finns nu på Ängelholmsgatan 5. Sammanlagt är det ett 50-tal personer som kommer på gruppens möten, men en genomsnittligt siffra per möte är 10-12 personer. Det enda kravet för att delta i gruppen är att man har beslutat sig för att sluta dricka. AA är inte någon förening och några medlemsavgifter förekommer inte.

– Det är en stor fördel att gå regelbundet på AA:s möte. Även om man kan stå emot sitt alkoholberoende och tycker att man har klarat sig så är den terapi man får i gruppen välgörande, säger en annan representant. Man hjälper dessutom andra genom den gemenskap man deltar i. Det är viktigt att förstå att man inte är ensam med sina problem.

För anhöriga

Anonyma Alkoholister har en syskonorganisation vid namn Al-Anon. Organisationen fungerar efter samma principer och filosofi som AA, men är till för anhöriga till dem som har alkoholproblem. Al-anon finns bland annat i Ängelholm och Hässleholm.

AA:s syn på sig själva

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att hålla sig nyktra.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.
AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.
AA har ingen anknytning till någon
religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag.
AA deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.
Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.
Källa: Wikipedia