Dagmammor – barnomsorg i hemmiljö

Den formella titeln är dagbarnvårdare, men vem hör något annat än ”dagmamma”? Det är barnomsorg i det egna hemmet, som dagmamman ansvarar för. Denna omsorg kallades tidigare familjedaghem, men heter idag ”pedagogisk omsorg” i skollagen.

Omsorgsformen är idag relativt populär bland föräldrar och i Klippans kommun har cirka 130 barn sin dag hos 19 kommunala dagmammor. De 19 dagmammorna har en god geografisk spridning och finns från Stidsvig till Färingtofta.

Träffas regelbundet

En dagmamma har i genomsnitt 6-7 barn i sin pedagogiska omsorg. Dagmammorna som ju har sitt eget hem som arbetsplats är anställda av kommunen. De träffas regelbundet och har gemensamma aktiviteter.
– Vi träffas en gång i veckan, säger Ulla-Britt Nihlén som arbetar i östra Klippan. I det här området är vi sex dagmammor. Vi möts oftast på Humlan, lekplatsen bakom ICA Kvantum, och låter de olika barngrupperna leka tillsammans.
– Vi försöker vara ute så mycket som möjligt, fyller Susanne Persson Dahl i. Den 31 maj kommer vi att ha vernissage på en utställning med barnens konstverk.

I Klippans kommun finns 19 dagbarnvårdare med 111 barn i förskoleålder och 20 fritidsbarn i sin omsorg. I kommunens förskolor finns 636 barn.