Föreläsning för gymnasister och företagare

Klippans kommun och Företagarna i Klippan bjöd den 13 april gemensamt in Per Holknekt och Günther Mårder till föreläsningar. Holknekt har gjort sig känd som skateboardåkare och entreprenör, Mårder är vd för Företagarna i Sverige.

På eftermiddagen fanns cirka 185 gymnasieelever i publiken och på kvällens föreläsningen var det framför allt företagare från Klippantrakten i publiken. Inledningsvis presenterade några UF-företag (Ung Företagsamhet) hur de hade arbetat med sina företag.

Frihet och ekonomi

Günther Mårder som är ekonom har varit verksam i Aktiespararna och Aktiefrämjandet och drivit frågan om privatekonomi som ett obligatoriskt ämne i grund- och gymnasieskolan. Han var vd för Aktiespararna 2008-20012 och sparekonom på NordNet Bank 2012-20015. Sedan i fjol är han alltså vd för Företagarna i Sverige.

Hans föreläsning för gymnasisterna tog sin utgångspunkt i begreppet ”frihet”. Vi har frihet att välja och frihet att välja bort. Han berättade också fängslande om sitt privatliv, om livets med- och motgångar. Han betonade att man inte kan gardera sig för alla livets motgångar, men att en god privat ekonomi kan vara en garanti när missräkningar i livet möter oss. En god ekonomi är en förutsättning för frihet.

Skateboard och mode

Per Holknekt berättade om sitt händelserika liv som har pendlat mellan att vara framgångsrik skateboardåkare och entreprenör till ett liv som hemlös missbrukare. Efter att ha kommit tillrätta med sitt missbruk startade han tillsammans med kläddesignern Karin Jimfelt-Ghatan det framgångsrika klädföretaget Odd Molly.
– Det är en jävla skillnad mellan att vara hemlös och allt har tagits från dig. Och att fem år senare kunna läsa i tidningen att du är god för 130 miljoner, betonade Per Holknekt.

Holknekts omväxlande liv inleddes när han som artonåring åkte till USA och av en slump blev skateboardåkare. Trots att han själv uppfattar sig som en person som har dåligt självförtroende har han aktivt sökt utmaningar i livet. Livet är sällan enkelt, men man kan inte alltid jaga efter nytt. Det är viktigt att ta tillvara det man har och vårda det. Holknekts föreläsning var inspirerande och manade till eftertanke.