Frukt till Norrland

Den 1 september 1939 bröt andra världskriget ut, importen av varor ströps – även av näringsrik frukt.
Röda Korset uppmanade landets kretsar att göra fruktinsamlingar. I Ljungbyhed samlades in 3 000 kg frukt, som packades och sändes med järnväg till Västerbottendistriket som i sin tur fördelade frukten till kretsarna i Dorotea, Risbäck, Vilhelmina och Dikanäs. Landshövding G Rosén tackade kretsen i Ljungbyhed i ett brev den 4 november 1939, framhöll att frukten kommit fram och fördelats till nämnda kretsar som hade att fördela frukten till ”de hem där frukt eljest är en mycket sällsynt gäst”.