Lions bjöd på gåsamiddag

Det har blivit tradition för Lions i Klippan att bjuda på gåsa­middag vid Mårten. För fjärde året i rad bjöd man de boende inom äldreomsorgen på gås.

– Vi anordnar Klippanfestivalen i Stadsparken i början av juni och har fått ett överskott av det arrangemanget, berättar
Sven Johansson på Lions i Klippan. En del av det har vi bestämt skall gå till de som bor på äldre­boende i Klippan. Och då tyckte vi att det var en bra idé att bjuda på gås till Mårten.

Bevara tradition

Det var Åbyhem, Väpnaren, Ljungåsen och Ljungbygården som fick besök av ett tiotal Lionsmedlemmar. Lions står för kostnaden av själva gåsen, en kostnad som hamnar på cirka 10.000 kronor. Lionsmedlemmarna hjälper till vid själva
middagen och bjuder på vin och snaps för den som vill ha.
– Idén att bjuda på gåsamiddag har vi från Lions i Munka-Ljungby, som haft detta som tradition en längre tid, berättar Börje Svahn som besökte äldreboendet Väpnaren på Mårtensafton. Traditionen med Mårtengås håller på att försvinna och då tycker vi det är trevligt att försöka bevara detta. För de äldre i kommunen är dessa traditioner viktiga.

Flyktinghjälp

Ett annat exempel på Lions i Klippan verksamhet är att man skänkt 70.000 kronor till hjälp åt flyktingar från kriget i
Syrien. Pengarna går i första hand till mat och medicin åt barn i läger i Turkiet och Libanon.