A4U AB – tar hand om alla delar av värmeinstallationen!

Söderås Journalen träffar Kenneth och Mattias Tranmosse, far och son, i A4U när de håller på att installera golvvärme vid ett villa­bygge i Källna. Till villan, som har en yta på 240 m², har man lagt ut 1200 meter rör. I trädgården har man grävt ner 400 meter rör för att plocka ut ytjordvärme. Om någon dag skall golvvärmerören gjutas in i betongplattan, innan dess måste allt vara på plats.
– Vi tar hand om helheten vid alla slags värmeinstallationer, säger Mattias.
– All for You, allt för dig, är vårt motto. Kunden skall inte behöva kontakta flera olika hantverkare, utan vi ser till att allt jobb blir gjort. Vi monterar ned och plockar bort en gammal anläggning om kunden så önskar.

Lång erfarenhet

Kenneth och Mattias har tillsammans över 50 års erfarenhet i branschen. Det gäller att följa med i teknikutvecklingen, en absolut nödvändighet anser dom. Och det är slutresultatet som är det viktiga, man måste välja rätt utrustning i förhållande till de ytor man vill värma upp.

Installationer av värmepumpar där uteluften förvandlas till varmvatten är ett vanligt uppdrag för A4U. Effektiviteten i värmepumparna är idag mycket hög. Man kan köra en luft/vatten-värmepump ända ner till -28° C, vilket ger en mycket bra driftsekonomi. Men man arbetar också mycket med installationer av kylanläggningar, arbeten som oftast ökar på våren och sommaren.

Kombinera uppvärmningssystem

Att man använder olika typer av värmesystem är något som ligger i tiden och sannolikt kommer att öka. Man kan till exempel kombinera solenergi och luft/vatten-värmepump, eller fast bränsle med luft/vatten-värmepump. Fördelarna kan bli stora och man kan minska sin energiförbrukning betydligt.

Ackreditering

A4U är medlemmar i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. I oktober blev de ackrediterade av den statliga myndigheten Swedac för att utföra provtryckningar och täthetskontroller på installationer.
– Att höja och bredda sin kompetens är viktigt, tycker det utåtriktade och gladlynta radarparet Tranmosse, Kenneth och Mattias.