Privat i Perstorp

Perstorp hade privatskola 1880 en kort tid som protest mot att socknen inte hade skola för de yngsta. Vanligt var att klasser bestod av 100-tal elever i olika åldrar och en lärare. Det klarades genom att äldre hjälpte yngre elever, enligt Lancastermetoden. Att hinna se allt i klassen, som t ex mobbning – begreppet fanns inte då, var omöjligt. Föräldrar protesterade. Tjänstemän skrev till socknen och ville ha småskola. Det sade de nej till. Då ordnade tjänstemännen egen skola, med behörig lärare, för klasserna 1-2. Socknens styrande skämdes. Kort tid efter tog socknen över skolan.