Perstorp – politiskt debattcentrum

För ett 80-tal år sedan var Perstorp ett politiskt debattcentrum. Kamper stod mellan den demokratiska och revolutionära socialismen. Deltagarna kom från hela landet.

Perstorp expanderade kraftigt under 1920-talet. Arbetskraft flyttade hit: byggnads- och anläggningsarbetare, montörer, reparatörer m fl. Ofta fackligt och politiskt mycket medvetna, som upplevt heta diskussioner, partisprängningar och utbrytningar. I landet pågick debatter inom främst vänsterrörelsen, livligare i en del orter. Perstorp tillhörde de senare. Målsättningen: Att ta makten från de borgerliga. Vägen skiljde, mellan demokratisk socialism – att genom lagar, val, parlamentariska beslut – och revolutionär socialism – ta makten med våld, som i Ryssland 1917.
Socialdemokraterna uppstod 1889. De var för en demokratisk väg. På gång var revolutionärer, som fick fart genom revolutionen i Ryssland. Inom socialdemokratin fanns kritik mot den, som de tyckte allt för mjuka linjen. Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildades 1917, genom utbrytning från socialdemokratin. De solidariserade sig med ryska bolsjevikerna och bytte namn 1921 till Sveriges kommunistiska parti, enligt krav i Kommunistiska internationalens programs 21 teserna. Även krav på att ta över makten i facken fanns med. Diskussioner, propaganda och particeller var vapnen. Det möttes av socialdemokraterna. Diskussionerna i landet kom igång. I Perstorp blev de mycket livliga. Dit kallades kommunistriska legendariska debattörer från Norrland. Socialdemokraterna satte in aktörer från Skåne. Debatterna i Perstorps Folkets Park blev kända i vida kretsar. Även nationalsocialisterna kom med i diskussionen men rönte ingen framgång. De kunde inte som i Ljungbyhed bilda en avdelning.
Debatterna i Perstorp upphörde vid mobiliseringen inför andra världskriget. Nu finns svårigheter att ens få 100-tal sammanlagt i demonstrationstågen – från tre arbetarkommuner.