Ugglebadet 50 år

Det var en stor dag i Perstorp för 50 år sedan. Då invigdes Ugglebadet, en länge närd önskan.

Det framgick av den trivselundersökning som genomförts. Det var uppåt i Perstorp. Ansökan hade gjorts om att få bli stad. Men regeringen sade nej – trots ja i alla remissinstanser. Kommunledningen ville hålla fast vid den goda stämningen. Därför gick man ut med förfrågan: Vad vill Ni vi ska satsa på? Svaret blev: Ett friluftsbad, och en ny samlingslokal, i nämnd ordning. Förfrågan gjordes 1964. Redan 1965 kunde Ugglebadet – som det döpte till – invigas. 1970 invigdes önskade samlingssalen i Folkets Park. Badet har moderniseras, är uppskattat och kan i år fira 50 år.