Sälg, pil, vide – ger smärtfri tillvaro

Sälg, pil och vide är inte samma sak, som en del tror. Däremot är de av samma släkt, med latinska namnet ”Salix”. En mångsidigt nyttig växt, vars smärtstillande egenskap är känd sedan forntiden.

Släktet ”Salix” är spridd över världen och består av 400-talet arter, varav 24 finns i Sverige tillsammans med hybrider. Salix-släktets egenskaper har beskrivits i texter redan hos Assyrier, Egypter och Sumer, även i grekiska texter 500 f t v. Särskilt den smärtlindrande egenskapen var uppmärksammad, som erhölls genom att te koktes av innerbarken. Ämnet ”salicin” i växten omvandlas i kroppen och blir smärtlindrande och inflammationshämmande ”salicylsyra”, det verkningsfulla ämnet i t ex Treo, Magnecyl m fl. 1828 framställdes konstgjord ”salicin” första gången. Än i dag användes salix-bark till tekok för att lindra smärtor, visserligen är effekten svagare än t ex Treo. Men effekten varar längre.

Salix-släktet används inte bra medicinskt, utan till många andra nyttigheter: T ex slöjdhantverk, energiförsörjning, marksanering. Dessutom är salix-växterna värdväxter åt många djurarter, som t ex åt fjärilsarters larver och andra insekter, ger tidig näring på våren åt t ex bi. Även fåglar har förkärlek för vide, sälg och pil.

De långa fibriga i baken kunde bli remmar. Pil användes för korgflätning, som visas vid hantverksträffar.

Salix-växterna har fått nya användningsområden. Ett är som energiväxt, där de snabbt växter upp, kan skördas, flisas och bli bränsle. Men ger även en marksanerande effekt. Salix-växternas egenskap att binda markens tungmetaller och förhindra läckage till vattendrag har uppmärksammats. ”Salix” är en rik och nyttig växt, om än bara blygsamt uppmärksammad.