Jul forntida fest – första kristna kom år 326

”Julen firas till åminnelse av Jesus födelse”, som blivit en handels fest. Första kristna julen firades år 326. Men jul – ”som fest för solguden” – har forntida anor.

Julfirandets orsak, som kristen högtid, har allt mer kommit i bakgrunden. Istället har det blivit en familjens högtid och – inte minst – handelns jul. Denna betoningsförskjutning beklagas i en del kretsar. Den kristna julen har själv ”raderat ut” både det nordiska julfirandet i form av midnattsblot och det från Persien till Romarriket införda firandet av solguden Mithras födelsedag. Båda försvann då kristna julfirandet infördes.

Att fira födelsedagar sågs i den kristna traditionen fel och ett utslag av hednisk fest. ”Hednafirandet” hade sin grund i mystik för att skydda barnet från demoner. Den kristna synen på födelsedagar mjuknade och redan under 200-talet hade födelsedagsfirande börjat. Då solgudsdyrkan var ett allvarligt hot och behovet av en födelsedag för Jesus fanns, sågs en möjlighet att kombinera detta. Det blev en kristen anpassning. Datum för Jesus födelse finns inte nämnd i bibeln. Det har räknats fram som nio månader efter ”Marie bebådelsedag” som ansågs ha varit den 25 mars. Första kristna julen firades den 25 december 336 i Rom, som midnattsmässa men ändrades i bondesamhället och ersattes av julottan. Nu är midnattsmässan på väg tillbaka. Julfirandet spreds i världen. Men det kristna budskapet allt mer blivit ”något i förbifarten” inom familje-, mat- och ljusfesten. Många inslag är inte kristna, t ex granen, tomten, skinkan. Julförberedelserna börjat tidigt. Nu i november, i gamla samhället i oktober.