Svedjebruk gödde

Den omfattande skogsbranden i Västmanland var ett dråpslag för skogsägarna.

Med fasa följdes utvecklingen, speciellt av de berörda men även av kringliggande orters befolkning. Det var negativt, hotfullt, utan värde. Så har inte skogsbränder alltid uppfattats. Tvärt om. Dessa anlades och blev en välsignelse – alltså svedjebruket – som gav jordbruksmark. Så gjordes redan på bondestenåldern – för 6 000 år sedan. Svedjebruket gav mark, gödslande aska och gav rika skördar under ett antal år. Sedan var marken utlakad, skördarna allt magrare. Det var dags att flytta, svedja på nytt, odla. Djur började stallades in, gödsel uppstod. Det öppnade för fast boende. Byar uppstod. Samhällen bildades.