Röda Korset fyller 100

2014 fyller Röda Korset 100 år. Röda Korset i Klippan har följaktligen funnits lika länge, och ser fram emot att fortsätta på den inslagna vägen.

Bildat 1914, samma år som första världskriget bröt ut, var ursprungssyftet med Röda Korset att verka i krig. Till exempel vek och packade man förband som skulle ta hand om skadade soldater, och skickade strumpor för att minska förfrysningsskador. Vid första världskrigets slut 1919 bildades Röda Kors-federationen för att samordna alla nationella föreningar och deras arbete i fredstid.
– Då samlade man in och packade så kallade babypaket. De innehöll skjorta, byxor, kofta, strumpor, mössa och filt, och packades och skickades först till katastrofförrådet i Halmstad och sedan vidare ut till nyfödda barn i flyktingläger. Dessutom genomfördes klädinsamlingar under många år, säger Lena Eek, Röda Korset Klippan.

Även socialt arbete

För att hålla nere transport- och lokalkostnader drivs Röda Korsets verksamhet numera genom secondhandförsäljning i Kupan, som är Röda Korsets mötesplats. De pengar man får in går till Röda Korsets olika projekt runtom i världen.
– Men vi riktar även in oss på socialt arbete. I Klippan arbetar vi med att bryta ensamhet. Äldre personer i Klippan bjuds regelbundet in på träffar med musik och fika. Varje vecka är man välkommen till Kupan för enkel fika till en billig peng, säger Lena Eek.

Fler får gärna engagera sig

Lena Eek välkomnar fler personer att engagera sig i Röda Korset. Så länge man ställer upp på grundprinciperna humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet vill säga.
– Det är bara att höra av sig, oavsett om man vill lära sig mer om organisationen, donera saker till butiken eller vill genomgå första hjälpen-utbildning.

Kupan i Klippan har öppet 14-18 varje tisdag och torsdag.