Tar sats mot nya spännande mål!

Klippans gymnastikkrets är en anrik förening som startade redan 1917. Årligen har man en uppvisning där alla grupperna visar upp vad de lärt sig under åren, från de minsta knattarna till seniorerna. Den 27 april bjöds publiken på en show som innehöll allt från truppgymnastik, stor och liten-gympa till trampolin för att nämna ett axplock av föreningens verksamheter.

Lena Karolidou-Möller är styrelseledamot i föreningen och var konferencier på uppvisningen.
– Vi försöker ha med alla grupper i föreningen på vår årliga uppvisning. Vi är cirka 300 medlemmar och har blandade åldrar i alla våra olika verksamheter.

Mycket på gång!

Sedan två år tillbaka har Klippans Gymnastikkrets en egen hall i samma byggnad som Sågen i Klippan. Tidigare hyrde man in sig i kommunens olika idrottshallar, men nu kan man erbjuda medlemmarna träning i den egna hallen.
– Barnverksamhet, truppgymnastik, trampolin, vattengympa, lättgympa och pilates är några av alla våra verksamheter. Vi är en förening med mycket aktivitet och mycket på gång, säger Lena.

– Nyligen gick vi med som en av föreningarna som tillsammans med Åsbo Ponnyklubb och Klippans Brottarförening ska driva Åby Marknad den 17 juni, så det jobbar vi mycket med just nu.

Börjas synas på gymnastikkartan

Klippans gymnastikkrets är en liten förening jämfört med andra gymnastikföreningar. Under de senaste två åren har dock klubben börjat göra sig ett namn och synas på gymnastikkartan.
– Ett framtidsmål för föreningen är och har alltid varit att få fram duktiga gymnaster. VI börjar få fler och fler placeringar på tävlingar runt om i Skåne och landet. Dessutom arrangerar vi både gymnastik och trampolintävlingar i vår hall. I oktober har vi en stor trupptävling där det brukar vara cirka 130 startande, avslutar Lena och hälsar gamla som nya medlemmar välkomna till föreningen.