Hört från… Företagslunchen den 12 mars

Det var stor uppslutning på företagslunchen den soliga onsdagen den 12 mars. På Best Western i Klippan samlades ett 40-tal företagare. Det var så många att man snabbt fick trolla fram ett extra bord så att alla skulle få plats!

Inbjudna föreläsare var Johannes Ivarsson, verksamhetsansvarig på inkubatorföretaget Think i Helsingborg. Tillsammans med Pernilla Kjellström berättade han om verksamheten. Think riktar sig till nystartade företag med tillväxtpotential och erbjuder kontorsplats, coaching, rådgivning och kontakt med finansiärer. En stor förhoppning från Thinks sida är givetvis att kunna etablera sig i kringkommunerna och hjälpa nystartade företag även i Klippans kommun.

Medborgardialog, ny kundtjänst och brottning

Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg, och Fredrik Norén, samhällsvetare, berättade sen om medborgardialogen som utförts i kommunen. Fredrik berättade om kundtjänsten som snart öppnar upp i kommunen.
– Den huvudsakliga uppgiften med kundtjänsten är att öka tillgängligheten för medborgarna, berättade Fredrik.

– Genom en övergripande kundtjänst kan vi besvara samtalen från kommuninvånarna och förhoppningsvis ge svar i samma samtal, utan att behöva koppla vidare.

Innan näringslivsutvecklare Anders Lindberg tackade för visat intresse fick Rune Pettersson från Klippans Brottarklubb ordet. Han berättade om den viktiga brottarklubben.
– Brottningen gör att vi sticker ut från mängden, skiljer oss från andra småbyar och vi har brottningen i Klippan att tacka för mycket. Därför är det väldigt viktigt att vi får ha kvar vårt brottningsgymnasium. Utan den blir vi en grå, liten bygd.

Sen var tiden slut för dagens företagslunch och företagarna minglade ut i det fina vårvädret med många nya kunskaper och lärdomar i bagaget.