Ditt stöd i sorgen

Många är kanske rädda för att tala om det och vill inte tala om det. Ändå är det en så självklar del av livet. Kerstin Långberg på Fonus i Klippan har i över 14 år jobbat som begravningsentreprenör och för henne handlar döden om vördnad, respekt och ett vackert avslut.

Första mötet på Fonus med Kerstin brukar vara ett lugnt samtal utan stress och snabba beslut. Kerstin tänder ljus, dukar fram kaffe och i lugn och ro kan de anhöriga få berätta om den som avlidit, om de vet något om hur han eller hon ville begravas och om det finns några speciella önskemål.
– För mig är det viktigt att lära känna den som gått bort. På så vis kan jag hjälpa de anhöriga att få den begravning och det avslut som de önskar.

Kerstin Långberg jobbade först som kyrkvaktmästare i Västra Sönnarslöv innan hon började som begravningsentreprenör. Hon erkänner att vissa dagar är jobbet väldigt tungt.
– Jag är människa, ingen robot. Jag kan gråta med de anhöriga och tycka att livet är fruktansvärt orättvist. Men sen får jag samla mig, det är inte jag som ska sörja. Däremot är mitt jobb att se till att de anhöriga får den begravning de önskar åt sin avlidna och kan minnas det som ett vackert avslut. Jag har ett stort ansvar gentemot de sörjande.

Kerstins oas tunga dagar är den 1 000 kvm stora trädgården med växthus och altan hemma i Lilla Forsby. Handarbete i alla dess former är också ett stort intresse.
– Det är avkoppling för mig, då kan jag släppa jobbet.

Föreläser

Jobbet som begravningsentreprenör innebär också en hel del föreläsningar.
Kerstin besöker och får besök av bland annat vårdskolor, fackföreningar, försäkringsbolag och vårdpersonal där hon berättar om hur hennes arbete går till.
– På så vis kan exempelvis vårdpersonalen svara på de frågor som många anhöriga kanske har i början när en anhörig gått bort och de vet då också på vilket sätt vi begravningsentreprenörer jobbar.

Vita arkivet

På Fonus kan du kostnadsfritt hämta foldern ”vita arkivet”. Där kan du själv fylla i dina önskemål för din begravning.
– Många som sitter hos mig för att ordna en begravning åt någon anhörig har ingen aning om hur den som gått bort vill ha det. För man har aldrig vågat prata om det. Då kan Vita arkivet vara en stor hjälp för de efterlevande.

Vita arkivet kan du förvara hemma eller lämna in på Fonus som förvarar det digitalt.
– En del kommer in och pratar om sin egen begravning. Det kan vara äldre som har försökt prata med sina barn om hur de vill ha det, men barnen vill inte lyssna på det örat. Då kan vi ha det samtalet här istället. Vita arkivet är inte lagligt bindande, men en hänvisning och önskan som kan vara till stor hjälp.

Telefonen ringer och Kerstin går och svarar med en lugn och samlad röst. När jag går ut genom dörrarna från Fonus i den krispiga höstsolen bär jag med mig ett lugn och jag tänker på några vackra strofer från låten ”Som en bro över mörka vatten”:

När du är trött, när du vill fly
Och oron viskar att din dag skall aldrig gry
Jag är hos dig, känn handen kring din hand
Var stilla, var ej rädd
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig
Som en bro över mörka vatten skall jag bära dig