Bärplockning oroade

Plockning av skogens bär vållar strider, särskilt om plockarna är främlingar. Det är inget nytt. Tvärt om. I slutet på 1800-talet blev det stridigheter mellan närboende och främlingar.

Järnvägar hade byggts ut. Det gick att ta sig till bärmarker. Även blivit möjligt att sända bär för försäljning, till bra pris. Plockning av skogsbär hade blivit del i den större ekonomin. Lokalbefolkningen var kritiska till ”invasionen” av bärplockare, hävdade att allemansrätten överträddes. Från Söderåsbygden bar ”bärresorna” till Småland. Järnvägen från Kärreberga till Värnamo, kallade ”krösabanan” (krösen var dialektord för lingon), som invigdes 1890.