Hört på företagsträff den 11 september

Marie Hidestål, gymnasiesamordnare i Klippans kommun, visade runt bland kor och hästar på Segra Gymnasium (före detta Östra Ljungby Lantbruksskola) den 11 september när det var dags för Företagsträff.

Ett 30-tal företagare hade samlats och följde nyfiket med på rundvandringen bland kostallar och hästboxar. Klippans kommuns näringslivsansvarige, Anders Lindberg, hälsade alla välkomna och efter rundturen bland djuren på Gångvads gård var det dags för en klassisk presentation i aulan på skolan i Östra Ljungby.

Praktikplatser sökes

Maria Hidestål informerade också företagarna om Klippans olika gymnasieskolor och alla utbildningar som erbjuds.
– Det är viktigt för oss att samarbeta med näringslivet, och vi blir så glada om någon företagare i kommunen har möjlighet att erbjuda praktikplatser så ungdomarna får en chans att prova på olika yrken.

Nystart

Den nytillträdda rektorn, Helena Esbjörnsson, presenterade stolt nysatsningen: Segra Gymnasium
– Det är viktigt att betona att skolan inte varit dålig tidigare, däremot är detta en ny början som innebär att vi gått från nerläggningshotade till nystart.
Helena Esbjörnsson berättade om skolan som till denna termin hade 30 stycken nya sökande. Siffrorna pekar på rätt håll och nu håller man alla tummarna för att skolinspektionen ger ett godkännande för att Segra ska få bli en fristående skola.
– Vi har tagit beslutet att inte ha eget produktionslantbruk. Däremot kommer eleverna fortfarande att ha tillgång till 1100 hektar mark och över 400 nötkreatur, men vi slipper ansvaret för djuren på lov och helger.
Segra Gymnasium står för Styrka, Entreprenöskap, Gemenskap, Resultat och Anställningsbarhet.
– Och styrkan, den ligger bland annat i närheten till näringslivet, passar rektorn på att säga till företagarna som är på besök.