Tre församlingar läggs samman till Klippans Pastorat

Den 1 januari 2014 läggs församlingarna i Klippan, Riseberga-Färingtofta och Östra Ljungby samman till Klippans Pastorat. Chef för det nya pastoratet blir kyrkoherde Pernilla Håkansdotter Olsson.

Det nybildade pastoratet får en mer stabil ekonomisk grund att stå på, och har större möjligheter att disponera de personella resurserna. Det stärker församlingarnas beredskap inför framtiden.

Valet avser att utse vilka som skall sitta i den beslutande församlingen, Kyrkofullmäktige i pastoratet.

Kyrkofullmäktige är ansvarig för all kyrklig verksamhet för alla som vistas inom pastoratet. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som svarar för de löpande besluten.

Verksamheten i form av att fira gudstjänster, att tillhandahålla dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster m.m. kommer att bedrivas inom Riseberga-Färingtofta, Klippans och Östra Ljungby församlingar och för varje församling kommer ett församlingsråd att utses.