Gårdsråd ska göra ungdomarnas röster hörda

Enligt ett förslag från Urban Berggren, fritidsledare på Snyggatorp, har ett så kallat gårdsråd bildats under vintern i Klippan. Tanken är skapa ett forum där ungdomar (främst i högstadie- och gymnasieålder) lättare kan diskutera ihop sig kring olika frågor.
– Vi vill underlätta kommunikationen mellan skolungdomar och politiker, säger Emmy Andersson, gymnasieelev och ordförande i gårdsrådet.

Åldersbredd

Namnet gårdsråd kommer ur att många av de frågor man diskuterar rör de två kommunala fritidsgårdarna, Open Heart på Snyggatorp och Mötesplats Sågen på Ängelholmsvägen. Den nya sammanslutningen har hittills haft tre möten, och vid det senaste sattes en styrelse ihop. Förutom Emmy Andersson innehåller den även sekreterarna Alexandra Nilsson och Anton Oskarsson samt Isa Hansen.
– Vårt mål är att få in representanter för olika åldrar – alltifrån 12 till 17-18 år. Det är viktigt att få till en bredd så att alla ungdomar känner att de har någon representant.

Konsert i april

Och redan i det här tidiga skedet har gårdsrådets arbete burit frukt. Lite längre fram i vår kommer man att bjuda in politiker till Open Heart för utfrågning och diskussion. Dessutom ska det ordnas ett arrangemang till på samma ställe den 18 april. Då kommer Klippanbandet Future Idiots bjuda på musik.
– De åter ut på Europaturné strax därefter, det känns riktigt kul att få dom till Open Heart. Det är för sådana saker vi har startat gårdsrådet – för att det ska hända mer ute på fritidsgårdarna.