En ”redi” bank i Klippan och Ljungbyhed

Handelsbanken är en av Nordens ledande
banker – en universalbank med ett komplett utbud av betalningslösningar och finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Utifrån de lokala bankkontoren erbjuder man alla bankens tjänster och produkter för den närliggande marknaden. Detta präglar i högsta grad även Handelsbankens kontor i Klippan och Ljungbyhed, där man jobbar nära sina kunder och erbjuder personlig service med storbank-
ens resurser i ryggen.

– Vi vill finnas och verka så nära våra kunder som möjligt eftersom vi är övertygade om att det är till fördel både för våra kunder och för banken, säger Fredrik Gabrielson, som ansvarar för Handelsbankens kontor i Klippan och Ljungbyhed.

Kundvänliga tjänster och hög tillgänglighet

Handelsbankens arbetssätt är mycket uppskattat både bland privatkunder och företag. Både 2011 och 2012 har banken fått utmärkelsen Årets Affärsbank efter marknadsjämförelser av kundnöjdhet och elektroniska tjänster.
– Kundnöjdheten har varit den faktor som har vägt tyngst. Vi är en riktig bank som erbjuder både traditionella och moderna banktjänster för privatpersoner och företag. Dessutom är vi lokala och det uppskattas av våra kunder. I Ljungbyhed är vi till och med den enda banken på orten och vi har inga planer på att dra ner på vår service eller lokala närvaro. Tvärtom! När det gäller servicegrad och tillgänglighet tål vi verkligen en jämförelse, säger Fredrik Gabrielson.

Fördel med rotationssystem

På Handelsbanken i Klippan och Ljungbyhed är man sammanlagt åtta personer som jobbar på de båda kontoren. Härifrån täcker man det egna marknadsområdet som, förutom Klippans kommun även omfattar Perstorp, Örkelljunga och Åstorps kommuner samt de norra delarna av Svalövs kommun längs
Söderåsen.
– Vi är två kontor men vi utnyttjar möjligheten att låta medarbetarna rotera mellan kontoren. Det finns flera fördelar att arbeta på det sättet, bland annat har vi många kunder som besöker båda kontoren och som uppskattar att mötas av bekanta ansikten när de går in på sin bank – oavsett om de besöker kontoret i Ljungbyhed eller i Klippan.

Korta beslutsvägar

Inom Handelsbanken fattas alla beslut som gäller kundernas bankaffärer på det lokala bankkontoret, så nära kunden som möjligt. Så fungerar det även på Klippan- och Ljungbyhedkontoret.
– Korta beslutsvägar betyder snabba besked för kunden. Vår målsättning är att kundnöjdheten ska vara högre bland våra kunder än hos våra konkurrenter. Det når vi genom att erbjuda vardagsservice i världsklass, snabba besked och avgiftsfria bastjänster för våra privatkunder. I Klippan och Ljungbyhed har vi dessutom mycket goda kunskaper och erfarenheter av att ta hand om traktens skog- och lantbrukare, avslutar Fredrik Gabrielson.