”Åsne-fårtavlan” i Klippan 25 år – retade politiker

Konst ska provocera och framkalla känslor. Få konstnärer har lyckats med detta i Klippan. En är Ryno Blomgren. Hans ”Åsne-fårtavla” fick politikers känslor i svallning 1987.

Kommunfullmäktige i Klippan behövde en annan möteslokal. Alternativ undersöktes. Man stannade för gymnasieskolans matsal. Den 16 december 1987 hölls första sammanträdet där. Dagen till ära hade skolans rektor Ola Tosteberg köpt ett konstverk av Ryno Bolmgren och gav vaktmästaren order: ”Häng upp tavlan på en väl synlig plats”, som skedde. Alla såg den… Reaktionen blev stark. ”Herr ordförande vad är detta”, undrade Willy Grankvist (S), pekade på ”Åsne-fårtavlan” och sa i upprörda ordalag. ”Den tavlan är helt opassande här. Jag vill inte bli liknad vid en åsna eller ses som ett får. Bort med skräpet. Sätt dit kommunens vapen”.

Det blev en stunds konstkritik. ”Figurerna ser i vart fall glada ut” (Bert Inge Karlsson, KD), ”Det får väl närmast ses som vad skolan klarar av att utbilda folk till” (Kalevi Wernebrink, C). ”Av reaktionerna att döma verkade det som politikerna såg sig själv i en spegel” (halvhög viskning från åhörare).

Fullmäktiges ordförande Ingmar Lundström slog klubban i bordet: ”Lämna tavlan. Nu går vi över till dagordningen.”

Då Ryno Bolmgren fick höra politikernas reaktion sa han. ”Den roligaste dagen i mitt liv. De som identifierade sig med åsnan och fårskocken har väl kvalificerat sig för detta. Nog tycker jag det tagits beslut i denna kommun som kan betecknas som åsne- och fåraktiga; Silver Hill, Tullbergs, SIKAB, Mölletofta m fl”.

Kommunsekreterare Evy Arvidsson hade för säkerhets skull med en reservtavla.