Påskliljan till nytta och nöje

Då påskliljan blommar är våren kommen. Det är rejält förankrat hos människor.

Påskliljan är en flerårig lökväxt, som har sitt ursprung i väst- och sydeuropa. Till Sverige kom växten under medeltiden. Exakt vilket år vet man inte. Men det finns belägg för att lökväxten odlades i vårt land på medeltiden. Utöver att den är vacker att se på, så har den genom århundraden ingått i folkmedicinen, trots att den är giftig. Den har inte bara använts som kräkmedel, utan även för att bota diarré och till och med astma och kikhosta samt ”nervositet”. Det finns kring 60 arter och 100-tal varianter av påskliljan.