Fyra historiska utflyktsmål i Söderåsbygden

Intresset för historia ökar, även för utfärder i bygdens historia. Fyra verkliga ”klenoder” finns i Söderåsbygden, utöver hembygdsgårdarna. ”Pärlan” är Tomarps kungsgård i Kvidinge.

Att färdas eller gå i lokalhistorian ger mycket. Ibland även en känsla av ”historiens vingslag”. Men alltid en ökad förståelse för sin bygd. Talesättet är: ”Till mer man kan om sin bygd till intressantare blir den, som ger ökad trivsel och trygghet och alltså ökad livskvalité.”

Söderåsbygden har åtta hembygdsföreningar. Var och en med intressanta historiska miljöer. Sedan tillkommer fyra anläggningar av stort historiskt värde. Två är privata och endast den yttre miljön kan studeras. Det är Herrevadskloster och Bjersgård. En är inlagd i ett område av ”rikshistoriskt intresse”, Klippan pappersbruk.

Sedan finns Tomarps kungsgård – bygdens förnämsta inslag: Har rika möjligheter till upplevelser – av utställningar, av att ”känna den historiska miljön”, via museum, har en historia från 1258, spännande miljö, olika ombyggnadsepoker syns, även en borggård finns. För kulturintresserade är ett besök på Tomarp något av ett måste.