Hört på företagslunchen den 16 november

Den 16 november var det återigen dags för företagslunch på Hotel Best Western Klippan. I vanlig ordning presenterar Söderås Journalen/Klippanshopping.se några av ämnena som avhandlades.

Smaker från Söderåsen lockar bussbolag?

Smaker från Söderåsen, som ju är ett så kallat leaderprojekt bestående av en sammanslutning av 11 lokala matproducenter kring Söderåsen, kan snart locka ännu mer turister. Det berättade kommunens EU-samordnare Ann-Charlotte Thörnblad, som fick hoppa in som föredragshållare istället för Smaker från Söderåsens projektledare Carina Johansson, som var sjuk.
– Det finns ett stort intresse från ett antal bussbolag när det gäller endags-turer till Söderåsen. Dagens pensionärer, som ju är de som åker mest på bussturer, är mycket intresserade av mat och upplevelser, och då kan det ju inte bli mer rätt än att ta en endags-
tur till Söderåsen, där man kan stannar för lunch och en vandring, och dessutom kombinera det med stopp i några gårdsbutiker som medverkar i projektet.

Ann-Charlotte Thörnblad berättade också om framgången med Söderåsens Matmarknad, som lockade över 3 000 personer till Skäralid i mitten av oktober.
– Det visar på att man blir mycket starkare när man samarbetar. Hade en av de här elva matproducenterna ordnat ett evenemang hade nog inte så mycket folk kommit som när man marknadsför sig under samma namn och säljer varandras produkter.

Kulturnatt i Ljungbyhed den 11 februari

Den 11 februari, från klockan 19 och fram till midnatt, anordnas en kulturnatt på Ljungbyhed Park. Camilla Alexandersson, kulturstrateg hos Klippans kommun, informerade under företagslunchen om hur planen för evenemanget ser ut:
– Vår tanke är att kulturnatten ska rymma de verksamheter som på något sätt handlar om något av våra sinnen – något av en Sinnenas kulturnatt. Det vi tänker främst på är syn, hörsel och doft.

Camilla Alexandersson uppmanade närvarande företagare att gärna komma med tips på olika typer av hantverkare, till exempel smeder, keramiker eller konstnärer, som kan tänkas vara intresserade av att medverka. Även andra former av kulturutövning, i form av till exempel matproducenter, musiker eller liknande är naturligtvis också välkomna.

Skorstenen renoverad på bruket

Verksamheten på Klippans Bruk rullar vidare, med oförminskad styrka. En stolt Christer Jönsson, personalchef på företaget, konstaterade att man har många projekt på gång, och man jobbar aktivt för att ha en miljövänlig image. Men även en och annan kulturaktivitet (på tal om kulturnatten) äger rum i lokalerna.
– Vi har till exempel haft en konsert med kammarkören från Ljungbyhed här. Sedan har vi renoverat skorstenen. Kronan har blivit fantastiskt fin. Jag vill verkligen rekommendera alla att köra förbi och titta när ni har tillfälle.

Rabatthäfte till nya kommuninvånare?

Malin Engström sitter i receptionen och är växeltelefonist på Klippans kommun. Hon berättade om det utskick som man gör till alla nyinflyttade, där man informerar om Klippans kommun och vad som finns här. Hon efterlyste ett samarbete med Klippans Köpmannaförening.
– Det hade ju varit trevligt om vi kunde plocka fram ett häfte med lite rabattkuponger som kan användas i butikerna. De som är ansvariga för detta i föreningen får gärna kika på det och återkomma.

Företagarna jobbar på riksnivå

Tomas Karlsson, ordförande i Företagarna Klippan, informerade om vad Företagarna just nu sysslar med på riksnivå, och förde fram tre saker värda att nämnas lite extra.
– Företagarna arbetar just nu med att bekämpa moms på mobilapplikationer, eller så kallade ”appar”, då dessa nu är belagda med dubbel beskattning. Dessutom har man en dialog kring lärlingssystemet, och har börjat undersöka extra noga hur man konkretiserar kontakterna mellan näringslivet och gymnasieskolan. Man undersöker också upphandlingssystemet, och försöker få till stånd att alla kan vara med och tävla, inte bara de stora.

Ökad tågtrafik och lägre omsättning på villamarknaden

Det kommer att bli lättare för Klippanbor som pendlar till andra kommuner med tåg att ta sig till jobbet. Ett glatt kommunalråd, Bengt Svensson (M) kunde lämna följande goda nyheter:
– Turtätheten i tågtrafiken mot Helsingborg och Hässleholm kommer att öka från och med den 10 december, då det kommer att gå två turer i timmen.

Bengt Svensson berättade också om att det för tillfället är lite ”trögare” på villamarknaden i kommunen, vilket påverkar invånarantalet negativt.
– Vi har haft fyra ”minusmånader” i rad nu när det gäller befolkningsantalet. Ser man för hela året är vi nu nere på +49 gentemot 2010. Jag fortsätter därför att uppmana er alla att om ni känner någon som bor i kommunen men inte folkbokfört sig här än – se till att de gör det. Ju fler invånare vi är i kommunen – desto bättre för oss alla.