Sockerbetan – ”Skånes gröda”

Ingen gröda sammanknippas med Skåne mer än sockerbetan.

Äldre tiders slit i höstens betfält är omskrivna. Sockerbetan är en variant av foderbetan. Den senare har odlas i 4 000 år i Medelhavsområdet. 1747 påvisades att roten innehöll socker – två till sex procent, som nu höjts till 15-20 procent genom förädling. Betodlandet tog fart. I Skåne kom odlandet igång på 1880-talet, efter misslyckat försök på 1830-talet. Frankrike, Tyskland, Ryssland och USA är de stora ”betländerna”. I Sverige odlas betor på 55 000 hektar. Tidigare manuella slit har ersatts med maskiner.