Lilla istiden gjorde så att Skåne blev svenskt

Kylan och snön i december fick många att tala om ”vargavinter”. Men det är inget mot hur det var under istiden. Eller ens under ”lilla istiden”, som 1658 bl a gjorde att Skåne blev svenskt.

Klimatet diskuteras ofta. Av debatten verkar förändringar ha skett först på senaste tid. Så är det inte. Även om jordens medeltemperatur under 1990- och 2010-talet varit högre än under senaste 1 000-talet år, så går det mot en ny istid. Den istid som tog slut för 11 500 år sedan började drygt 100 000 år tidigare, kulminerade för 20 000 år sedan: Snön smälte inte på sommaren, isen blev fler kilometer tjock, vatten bands upp i is, havsnivån sänktes med 120 meter. Under senaste tre miljoner åren uppskattas att vi haft 20-tal istider, följda av korta värmeperioden. Totalt sett har 90 procent av tiden varit istid.

Regelbundenhet finns i växlingarna: På ungefär 100 000 år växlar jordens bana runt solen mellan cirkel och till en svag oval, som innebär olika mycket ”solvärme”. Jordens axellutning varierar med en period på 41 000 år, som påverkar temperaturskillnaden mellan sommar och vinter. Med en period på 20 000 år vrider sig jordaxeln, som påverkar temperaturen geografiskt. Istider och värmeperioder beror i huvudsak på dessa växlingar.

Andra faktorer som påverkar: Golfströmmen, vars vatten mot polerna kyls av issmältningen och bromsas, som ger lägre medeltemperatur, isbildning tilltar som ytterligare sänker temperaturen. Kontinentförskjutningar har ändrat havsströmmar. Fler faktorer finns. Människan har starkt börjat påverka klimatet, mot högre medeltemperatur.

Sedan kan det bli variationer i varierandet. En sådan period var ”lilla istiden”, mellan år 1430 och 1850 – kallaste 1550 till 1650. År 1658 frös danska Bälten till. Karls X tåg över isen till Själland och tvingade till sig bl a att Skåne. Sentida ”stränga” vintrar var 1940-42 samt 1985-87.