Nytta och nöje – spännande vandra i ”historian”

Historia och motion – samt att få ungdomar intresserade av historia. Det går att kombinera. Det visades i Stidsvig, på ”Kulturvägens dag”. Där levandegjordes historian – av ungdomar.

Vattensystemen var forntida färdvägar. Bosättning uppstod vid vattendragen, ofta vid vadställen, byar bildades, stigar band samman bosättningar, blev färdvägar för ryttare, sedan häst och vagn. Ett ”vägnät” uppstod, några viktigare än andra, rent av välkända ”kungaleder”. På och utmed lederna inträffade dramatiska händelser, arméer drog fram, kungar kom där, varutransporter, post m m – och överfall. Mycket är glömt. ”Kulturvägens dag” – del av ”Vårt kulturarv” – ville ”minnas” detta genom att kombinera motion med en ”levande historia”; att ”vandra ut i historian” och se hur det är och spela upp händelser ur historian. Så var det i Stidsvig under Inger Osberg och hennes barn och barnbarns ledning. Det visades snapphaneöverfall, postryttare, hur soldater och allmogen var klädda. Det pekades på ”lönnkrogar”, gamla skolor och mycket annat.

Att resa var ett äventyr. I Söderåsbygden fanns några leder av betydelse. Den viktigaste fanns i Åby, knutpunkten som blev Klippan. Där gick vägarna från Bjäre, Helsingborg, Kristianstad och Mellanskåne samman på det som blev Storgatan. Där drog arméer fram, som under ”Skånska kriget” 1675-1679. Skåne blev svenskt 1658. Då skulle det vara ordning och reda. Det såg Svenska statsförvaltningen – Europas effektivaste – till. Tingsrätt (1682) och Gästgivaregård (1683) kom i Åby. Mycket finns att berätta – och levandegöra.

En led gick från Markaryd till Helsingborg och förbi Stidsvig – kallas ”Kungsleden” idag, vidare från Markaryd till Mellanskåne förbi betydelsefulla Herrevadskloster.

Nytta, nöje och ökad historieförståelse blir följden av kunnig guidning vid ”vandring i historian”.