Kyrkliga bilder – motiv i taket i Riseberga

Söderåsbygden är rik på kyrkor. Alla har intressanta ”kyrkliga bilder”, en ofta förbisedd konst. Märkligast av dem alla är takmålningarna i Riseberga kyrka, av Einar Forseth.

I äldre tider fick allmogen mesta kunskapen om kristna tron genom ”kyrkliga bilderna”. Dessa bilder är idag en ofta förbisedd konst. Dessutom kan besök kombineras med rundturer i bygden och se nya kyrkliga miljöer. Kyrkornas bilder är kända berättelser ur bibeln, som ger anledning till att fundera över varför just den betraktade berättelsen valts, hur den tolkats och framställts.

Riseberga kyrka har en annorlunda placering av ”kyrkliga bilder”. De finns i taket, utförda av konstnären Einar Forseth, född 1892, utbildad vid Konstakademin i Stockholm, fick professors titel 1961. Hans mest berömda verk är guldmosaiken i Gyllne salen i Stockholm stadshus, med mälar-drottningen i centrum, som utfördes 1923. Säkert har många sett detta på TV vid Nobelmiddagen.

1937 beslöt kyrkorådet i Riseberga att låta utföra takmålningarna. Motiveringen: ”Målningarna kommer att höja kyrkans anseende.” Einar Forseths stil beskrivs som ”dekorativ och lätt naivistisk”.

Motivet är hämtat från Johannesevangeliets berättelse om ”Ljuset och sanningen”. Huvudkompositionen finns i kyrkans kryssvalv. Det finns en målning i långskeppet, en mot östra läktaren och en mot norra korsarmen. Men det var nära att målningarna gått till spillo. Takträet som målningarna fanns på var på väg att förstöras. Räddningen blev renoveringen 1987-1988.