”Kvidingeminne” 200 år

Sommaren 1809 avsattes Gustav IV Adolf. Hans barnlöse och sjuke farbror blev Karl XIII.

Tronföljare söktes, hittades i danske prinsen Kristian August (född 1768) – som dock fick ändra namnet till Karl August – och adopterades av Karl XIII. Avlade svensk trohetsed den 24 januari 1810. Men dog redan den 28 maj 1810, då han föll av sin häst i Kvidinge – som monumentet minner om. Händelser som nu nämns bara i förbifarten, utom i Kvidinge. Ny tronföljare hade hittats i franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte – kungahusets ”stamfader”. Han anlände till Helsingborg den 20 oktober 1810. Detta 200-årsminne ska firas.