Inlägg

Ett lyckat samarbete!

Prenad - El Prenad har lång erfarenhet av elinstallationer…
Andreas Byrlén, Andreas Johansson, Joakim Leijon och Rickard Olsson utanför lokalerna på Fabriksvägen i Klippan.

Lokal service åt dig

MO service i Klippan är en del av Prenad sedan tre år tillbaka.…