Inlägg

Läget i kommunen med anledning av COVID-19

Jag har, i egenskap av informatör på Närings­livs­avdelningen…