Tack för att du visar intresse för att synas i Söderåsjournalen!

Söderåsjournalen är en annonsfinansierad tidning som produceras av oss på Adapt Media, och det är vi som står för idéer, intervjuer, text, foto och layout samt annonsproduktion och –försäljning. Vi försöker att göra en så attraktiv och varierad tidning som möjligt för att den ska bli läsvärd. Vårt syfte med tidningen är att stärka det lokala näringslivet och framför allt att främja handeln på utgivningsorterna. Vi vill också sprida positiva nyheter om föreningslivet och visa vad som är på gång runt om oss. Tidningen kommer ut i 15.400 ex 11 gånger om året till alla hushåll och företag i utgivningsområdena som är Klippan, Perstorp, Östra Ljungby, Kvidinge, Ljungbyhed och Röstånga.

För information om annonspriser och paketerbjudande, kontakta Adapt Media på tel 0435-77 90 50.

Storlek Format (Bredd x Höjd)
1/16 99 x 30,5 mm
1/8 99 x 65,5 mm
1/4 – Stående 99 x 134 mm
1/4 – Liggande 201 x 65,5 mm
1/2 – Stående 99 x 271,5 mm
1/2 – Liggande 201 x 134 mm
1/1 201 x 271,5 mm