Föreningar

Hemvärnet

Grundad
1940

Kontaktperson
Christer Jönsson
Ordensgatan 8 A
264 35 Klippan
Telefon: 0435-132 73, 0730-22 60 72


Beskrivning av verksamheten
Försvarsberedskap