Föreningar

Petrikören

Telefon
0435-296 93

Adress
Pastorsexpeditionen
Box 98
264 21 Klippan

Hemsida
svenskakyrkan.se/klippan


Beskrivning av verksamheten
Trad. kyrkokör