Föreningar

- K

Kefas Gospelkör

Telefon
0435-296 83

Adress
Pastorsexpeditionen
Box 98
264 21 Klippan

Grundad
1999

Hemsida
www.svenskakyrkan.se/klippan


Beskrivning av verksamheten
Gospel