Föreningar

Nya Nattvandring Klippan

Telefon
076-309 27 30

Adress
Ängelholmsvägen 3
Klippan

Grundad
2018

Hemsida
https://www.facebook.com/nattvandringklippan


Beskrivning av verksamheten
Eldsjäls förening Ge en trygghet till befolkningen - med focus på ungdomar