Föreningar

Synskadades fören SRF

Grundad
1969

E-postadress
leif.ekstrand@telia.com

Kontaktperson
Kjell Andersson
Ö Solgatan 12
264 34 Klippan
Telefon: 0435-146 19