Föreningar

Nils Forsberg-sällskapet

Kontaktperson
Bo Alvberger
Telefon: 0370-167 38ÅRSMÖTE

Årsmöte. Lördagen den 22 april kl 14.00 i Hembygdsstugan i Ljungbyhed. Preliminär rapport om inventeringen av Forsbergverk i Nordvästskåne samt sedvanliga årsmötesärenden.

Medlemsavgiften för 2017 – 100 kr – sätts in på bankgiro 886-1015.
Glöm inte ange adress och telefon!

Styrelsen vill betona att inventeringen fortsätter fram till den utställning som kommer att äga rum hösten 2018.
Alla som har ett eller flera verk av Nils Forsberg bör meddela detta till någon i styrelsen t ex ordföranden Bo Alvberger, tel. 0370-167 38,
epost: alvberger.bo@outlook.com

Publicerad: 2017-04-22