Föreningar

Referensgruppen i Handikappfrågor


Beskrivning av verksamheten
Referensgruppen i Handikappfrågor består av representanter från olika handikappföreningar i Klippans kommun och andra som är intresserade av våra frågor. Arbetar i första hand med att ta fram frågor till Kommunala Handikapprådet (KHR).

Politikerutfrågning

Referensgruppen i Handikappfrågor ordnar en utfrågning av politikerna i Klippan angående funktionshinder och funktionsnedsatta.
Alla intresserade är välkomna att lyssna.
När? Den 30 mars kl. 18.30 på Musikskolan, Storgatan 9 i Klippan.
Frågor? Ring Lena 0702 72 27 01
VARMT VÄLKOMNA!

Publicerad: 2017-03-25