Föreningar

Referensgruppen i Handikappfrågor


Beskrivning av verksamheten
Referensgruppen i Handikappfrågor består av representanter från olika handikappföreningar i Klippans kommun och andra som är intresserade av våra frågor. Arbetar i första hand med att ta fram frågor till Kommunala Handikapprådet (KHR).