Föreningar

Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB Skåne

Grundad
1989

Hemsida
www.fsdbskane.se

E-postadress
kansliet@fsdbskane.se

Kontaktperson
Peter Lundgren
Davidshallsgatan 14, 4 v
211 45 Malmö
Telefon: 040-30 22 98, 076-263 05 07