Föreningar

- K

Klippan-amatörernas Folkdanslag

Telefon
0435-109 08

Adress
C/o P-E Persson
Brahegatan 15
264 32 Klippan

Grundad
1949

E-postadress
per-eskil.persson@telia.com

Kontaktperson
Per-Eskil Persson
Brahegatan 15
264 32 Klippan
Telefon: 0435-109 08 eller 070-3310977
E-post: per-eskil.persson@telia.com


Beskrivning av verksamheten
Föreningen är ansluten till Svenska Folkdansringen. Verksamheten är inriktad mot folklig dans, musik, dräktskick och slöjd. Utbyte (=besök, brevväxling och annan kontakt) sker med andra svenska dansföreningar samt utländska - främst i Tyskland och i Danmark.