Föreningar

FMLS Nordvästskåne

Telefon
042-43 23 90, 0707-33 13 39

Adress
c/o Ängagården
Söderåsvägen 227
267 90 Bjuv

Grundad
1998

E-postadress
nordvastskane@fmls.nu

Kontaktperson
Ingrid Andersson
Ängagården
Söderåsvägen 227
267 90 Bjuv
Telefon: 042-43 23 90