Föreningar

Perstorps Naturskyddsförening

Telefon
0435 - 316 21

Adress
c/o Pia Steffert
Solovägen 4
284 37 Perstorp

Grundad
1986

E-postadress
ake.petersson@perstorp.seths.se

Kontaktperson
Åke Petersson
Skarvrörsgatan 19
284 38 Perstorp
Telefon: 0435 - 342 91 alt 070 - 498 14 46


Beskrivning av verksamheten
Perstorp Naturskyddsförening bildades 1986 efter det Åsbo Naturvårdsförening delats upp i en krets för Klippan och en för Perstorp. Krets skall lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål. Naturskyddsföreningen ska verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värde verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur