Föreningar

Astma/allergiförening

Grundad
1967

Kontaktperson
Lars-Göran Andreasson
Box 58
260 60 Kvidinge
Telefon: 0435-25 358


Beskrivning av verksamheten
Astma o allergifrågor