Föreningar

Stulen Barndom

Grundad
2006

Hemsida
www.stulenbarndom.se

E-postadress
marie@stulenbarndom.se

Kontaktperson
Marie Nilsson
Åkershus 10
245 37 Staffanstorp
Telefon: 076-256 71 17


Beskrivning av verksamheten
Råd och stöd till föräldrar och barn som har problem med familjehemsplaceringen.