Föreningar

Ljungbyheds militärhistoriska museum

Telefon
0435-44 04 19 (tisdagar kl. 09-13)

Adress
Tummelisas väg 4
264 51 Ljungbyhed

Grundad
1998

Hemsida
www.lmhm.se

Kontaktperson
Bertil Larsson
Telefon: 0435-44 10 81, 0708-46 27 02


Beskrivning av verksamheten
Dokumentera och presentera den militära verksamheten på Ljungbyhed under tiden 1677-1998.

Fjolåret blev en succé! Inte minst den nya avdelningen med flyg bidrog till detta. I år har vi ytterligare ökat utbudet, i både den gamla och nya avdelningen.

Vi har öppet mellan kl 11 och kl 17. Lördag/söndag under tiden 20 maj – 25 juni, 12 aug – 17 sep. Men from 1 juli tom 6 augusti har vi öppet alla veckans dagar!

Välkommen till ett i flera avseenden unikt museum.
Hemsida www.lmhm.se
Mail lmm.lju@telia.com

Publicerad: 2017-06-17

Nu har vi öppnat en 300 m2 ny avdelning, som speglar flygets utveckling i Ljungbyhed sedan 1910-talet. Utställningen består av flygplan, motorer och annan flygrelaterad utrustning. Dessutom har vi en unik samling ”muckartavlor” sedan början av 70-talet. De är tillsammans över 100 st. Dessutom kan vi visa ett stort antal exklusiva karikatyrteckningar i färg från 1930-talet gjorda av en pilot, som kallas för ”Sexton”, från hans tid i Ljungbyhed. Han hette egentligen Stig Oskar Carlsson, omkom utanför Hästholmen (Vättern) 1937, återfanns och bärgades år 2013 tillsammans med det havererade flygplanet. Vi visar även filmer hur flygutbildningen gick till under tidigare epoker i vår flyghistoria.

Vi har stängt midsommarhelgen. Under tiden 2 juli – 7 augusti har vi öppet varje dag mellan kl 11 och 17. Under tiden 13 augusti – 11 sep öppet lördag/söndag mellan kl 11 och 17.

Notera redan nu den 3 september med Fly ’n Ride och F5:s 90 årsjubileum, som vi uppmärksammar tillsamman med F5 Kamratförening. Välkomna till en angenäm upplevelse i vårt vackra parkområde. Hemsida www.lmhm.se

Publicerad: 2016-06-19

Museet öppnar för säsongen den 7 maj. Till en början kommer vi att ha öppet lör/sön kl 11-17. I år kommer vi att öppna en helt ny avdelning på nära 300 m². Där kommer flygets historia på Ljungbyhed från 1910 till 1998 att presenteras. Flygplan, motorer och annan materiel med flyganknytning kommer att ingå i utställningen. Dessutom kommer en unik, och stor, samling av muckartavlor att exponeras.

Bildgruppen, som sammanträder fredagar mellan 12:30 och 15:00, har sedan starten i februari 2007 haft över 260 möten och ca 23 000 bilder har bearbetats.Sista mötet för säsongen blir den 13 maj. Vi är idag mellan 25 och 35 deltagare varje gång, men det finns plats för några till. Välkomna.

På hemsidan (www.lmhm.se) finns bl.a. aktuellt väder i Ljungbyhed och väderstatistik sedan hösten 2007 från vår egen väderstation.

Publicerad: 2016-04-24

100 år sedan Enoch Thulin startade sin Flygskola på Ljungbyhed

Det är i dagarna exakt 100 år sedan Enoch Thulin startade sin Flygskola på Ljungbyhed. Detta uppmärksammar vi med en temautställning. Den pågår tom söndagen den 13 september.

Här utbildades totalt 101 elever fram till år 1920, då skolan gick i konkurs. Mest känd är kanske Elsa Andersson, Sveriges första aviatris, som dessutom var den sista utexaminerade eleven. Om hennes liv gjorde Jan Troell filmen ”Så vit som en snö”.

Museet är öppet lördagar och söndagar mellan kl 11 och 17. Övriga tider är också möjliga efter kontakt. Se www.lmhm.se.
Vi deltager aktivt i årets enda Fly ’n Ride, lördagen den 12 september.

Då kommer vi som vanligt att köra den
100 år gamla ”Thulinmotorn”, tillverkad i Landskrona. Välkomna!

Publicerad: 2015-08-09

I år är det 100 år sedan Enoch Thulin startade sin flygskola i Ljungbyhed. Här utbildades 101 piloter fram till år 1920. Den mest kända är kanske Sveriges första aviatris, Elsa Andersson, som utexaminerades sist av alla men som också var Sveriges första kvinnliga pilot. Om henne gjorde Jan Troell filmen ”Så vit som en snö” med premiär i februari 2001. Denna epok kommer vi att uppmärksamma med en temautställning i sommar.

Men redan den 16 april kommer Sven Stridsberg att hålla en föreläsning om Enoch Thulin och hans flygskola. Sven är en välkänd och kunnig flyghistoriker och sedan många år redaktör för Svensk Flyghistorisk Tidskrift. Platsen är som vanligt museets annex och tiden kl. 19.00 – 21.00, med avbrott för kaffe. Välkomna.

Publicerad: 2015-03-29

Aktiviteter

Bildgruppen har möte varje fredag mellan kl. 12.30 och 15.00. Alla med intresse för Ljungbyheds militära historia och de som jobbat på F5 är välkomna.
Föreläsningsserien fortsätter den 19 mars med att Lars Johansson, chefsredaktör på HD/NST, kommer att berätta om sammanslagningen med Sydsvenskan och om dagens mediekonsumtion. Tiden är kl. 19.00 till c:a kl. 21.00, med avbrott för kaffe. Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte obegränsat.)
Möteslokal i båda fallen är museets annex.

Publicerad: 2015-02-22

Ideell förening som bildades 1998

Vårt huvudsyfte är att bevara, komplettera och presentera den militära verksamhet som sedan slutet av 1600-talet och fram till Krigsflygskolans avveckling 1998 förekommit på Ljungbyhed. Museets fasta utställning finns i husarernas officersmäss från år 1860. Vi disponerar också en gammal förläggning som förråd och den gamla underofficersmässen (annexet) för föreläsningar och mötesverksamhet.

Under 250 år hade husarer, dragoner och infanterister sina övningar här. År 1910 började ”flygandet” på Ljungbyhed. Först i luften var Hjalmar Nyrop den 16 oktober 1910. Sedan satte Enoch Thulin upp sin flygskola här. Han började flyga 1915 och skolan lades ner 1920. Där utbildades 101 piloter. Den sista var Elsa Andersson. I år är det alltså 100 år sedan Thulin startade sin flygskola. Detta kommer vi på något sätt att uppmärksamma.

Då flygvapnet sattes upp 1926 förlades den militära flygskolan till Ljungbyhed. Här har över 5000 militära piloter fått sin grundutbildning.

Föreläsningar

För att sprida information kring intressanta ämnen med anknytning till Ljungbyhed startade vi för ett par år sedan en förläsningsserie. Först ut i år blir förre ordföranden i föreningen Gunnar Ehnberg. Han kommer den 19 februari att berätta om järngruvorna och säterierna i Snälleröd och Vägasked. Starttid är kl. 19.00 i annexet.

På fredagar har ”bildgruppen” möte mellan kl. 12.30 och 15.00 i annexet. Vi har sedan februari 2007 haft 220 möten och gått igenom 21.000 bilder ur vårt stora arkiv. Detta för att dokumentera och komplettera informationen. Alla är välkomna att delta.

På hemsidan www.lmhm.se finns mer information. Där finns också presenterat aktuellt och ”gammalt” väder sedan september 2007. Eftersom vi är en ideell förening är vi starkt beroende av att så många som möjligt deltar i vår ambition att bevara det unika militära arvet i vår bygd. Känner du att du vill hjälpa till, så är du hjärtligt välkommen till oss.

Publicerad: 2015-01-25