Föreningar

- K

Klippanbygdens Natur

Adress
c/o Inger Persson
Ordengatan 4 a
264 35 Klippan

Hemsida
klippan.naturskyddsforeningen.se

E-postadress
mikael@token.nu

Kontaktperson
Mikael Johansson
Rosenvägen 4
264 37 Klippan
Telefon: 072-5359092
E-post: mikael@token.nu


Beskrivning av verksamheten
Naturvård, praktisk och info/aktiviteter

Svampexkursion

Vi ger oss ut i Bjersgårds skogar för att leta och identifiera svamp klockan 10.00-13.00.
Medtag fika. Samling: Vasasjöns parkering kl. 10.00
Kontakt: Eva Långberg tel. 070–946 53 30.

Publicerad: 2018-09-17

2018-06-02 - Fjärilar och växter på ängen Räfshalen

Ängen Räfshalen som ligger nära Riseberga är bland mycket annat en av Skånes bästa platser för att se dagfjärilar, här har drygt 40 arter observerats. Vid ostadigt väder flyttas exkursionen till Söndag 3 juni.
Riseberga kyrka klockan 10.00
Kontakt: Bengt H. 070-203 59 15 och Inger P. 070-924 76 73

2018-06-06 - Gökottavandring

Vandringen går på vältrampade stigar/vägar. Vi besöker 9 ruiner, får höra hur folk levde och brukade marken i svunna tider. Ta med gofika, Vid frågor kontakta Anneli Gripenberg som är vår ledsagare, 073-340 10 53.
Tid: 8.00-11.00
Samling: Linnestofta 1234

2018-08-11 - Slåtter på Räfshalen

Välkommen till vår traditionella slåtter på Räfshalen, Riseberga kl 9:-12:00. Vi slår med lie räfsar och fikar tillsammans på denna underbara plats. Alla välkomna!
Kontakt: Gunnel Björkman 070-522 26 05

2018-08-16 - Fladdermöss: nattens akrobater

Vår tanke är annorlunda naturupplevelse i skymningen. Håll koll på hemsidan och FB för dagen kan ändras på grund av vädret. Hör gärna av dig innan så kan vi meddela tidpunkt. Samling p-plats vid järnvägsstationen i Klippan kl: 20.30
Kontakt: Inger Persson, 070-924 76 73 milvusmilvus@hotmail.com

Publicerad: 2018-05-11

Vårfåglar i Linneröd

7/4 kl 9-12
Vi gör en vandring tillsammans med Naturskyddsföreningen Söderåsen i vårt naturvårdsområde Linneröd. Här finns fina skogsmiljöer med både äldre löv- och barrskog, små mossar och öppna marker. Träff vid Vedby kyrka för samåkning
Kontakt: Bengt Hertzman 070-203 59 15, hertzman.bengt@telia.com

Publicerad: 2018-03-24