Föreningar

- K

Klippanbygdens Natur

Adress
c/o Inger Persson
Ordengatan 4 a
264 35 Klippan

Hemsida
klippan.naturskyddsforeningen.se

E-postadress
mikael@token.nu

Kontaktperson
Mikael Johansson
Rosenvägen 4
264 37 Klippan
Telefon: 072-5359092
E-post: mikael@token.nu


Beskrivning av verksamheten
Naturvård, praktisk och info/aktiviteter

Svampexkursion

Vi ger oss ut i Bjersgårds skogar för att leta och identifiera svamp klockan 10.00-13.00.
Medtag fika. Samling: Vasasjöns parkering kl. 10.00
Kontakt: Eva Långberg tel. 070–946 53 30.

Publicerad: 2018-09-17