Föreningar

Rädda Barnen

Kontaktperson
Helena Florell
Andgatan 13
264 36 Klippan
Telefon: 0435-148 26


Beskrivning av verksamheten
Stöd till barn i världen